Brands Under Warranty

For fastest warranty services, please directly contact the brand’s company using contact details provided below:
Search : Reset

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ Jabra


เบอร์โทรศัพท์ : 02-287-1599

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09:00-17:30 นาฬิกา

Line : support_n

E-maill  : [email protected]


เงื่อนไขการรับประกัน

การเตรียมเอกสารในการส่งเคลมสินค้า

- ตัวสินค้าที่ส่งเคลม

- ใบเสร็จ

- กล่องสินค้าที่แสดง Void ของทางบริษัทการรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อภายในประเทศไทยและจัดจำหน่ายโดยทางบริษัทเท่านั้น


1.สินค้าที่รับประกันกับทางบริษัท RTB Technology

Jabra,B&O,iDeal of Sweden,Energea,audio-technica,Philips,DOD,TheCoopidea,Motolora,Vimtag,Nakamichi,SML


1.1 การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องเป็นการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของทางบริษัทพร้อมทั้งมีหลักฐานพิสูจน์การซื้อ (ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน) ดังนั้นโปรดเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านไว้ และนำมาแสดงเพื่อการยืนยัน การขอรับบริการ


1.2 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (ก) เหตุสุดวิสัย (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) อุบัติเหตุ (ง) ภัยธรรมชาติ (จ) ไฟไหม้ (ฉ) ฟ้าผ่า (ช) มลพิษ (ซ) แมลงหรือสัตว์อื่นๆ (ฌ) การกัดกร่อน (ญ) การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฎ) การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากทางบริษัท (ฏ) การขาดการบำรุงรักษาหรือความระมัดระวัง หรือการไม่ได้บำรุงรักษาหรือใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม (ฐ) การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ กรณีนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท


1.3 ทางบริษัทสงวนสิทธิที่ทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เทียบเท่ากัน แทนการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้น ในกรณีที่สินค้าเดิมยกเลิกหรือสิ้นสุดการผลิตโดยไม่เป็นการขยายหรือกลับไปเริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน


1.4 บริษัทฯ จะรับประกันสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีและอุปกรณ์เสริมเป็นเวลา 6 เดือน เช่น สายชาร์จ,สาย USBที่ชาร์จในรถยนต์ ,กระเป๋าใส่อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่แถมในแพ็จเกจ เป็นต้น


2.สินค้าที่รับประกันกับทางแบรนด์สินค้าโดยตรง

Beats by dr.dre และ Sony


ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อเคลมสินค้าได้ที่ศูนย์บริการของทางแบรนด์ได้โดยตรง โดยต้องเตรียมข้อมูลในการส่งเคลมสินค้าดังนี

เงื่อนไขการรับประกัน Beats by dre : https://www.apple.com/legal/warranty/products/accessory-warranty-thai.html

เงื่อนไขการรับประกัน Sony : https://www.sony.co.th/th/electronics/support/articles/00205943ศูนย์บริการ

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 8 อาคารมณีนาราชั้น 8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ๆ 10120

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ AirTamer

เบอร์โทรศัพท์ : 093-116-6767

Line : @lifebulb


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรณีไม่มีใบรับประกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าทุกกรณี

สินค้า AirTamer รับประกัน 1 ปี ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

1 กรณีที่ลูกค้าซื้อไป และตรวจพบปัญหาของสินค้าภายใน 3 วัน ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้า หลังจากได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนแล้วเท่านั้น

2 กรณีเปลี่ยนสินค้า จะนับระยะประกัน เริ่มต้นจากระยะเวลาที่ซื้อเครื่องครั้งแรกสุดเท่านั้น

3 การรับประกัน ไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้ามีร่องรอยการตกแตก กระแทก บุบ ร่องรอยงัดแงะ ในกรณีเหล่านี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ งดรับเปลี่ยน คืน สินค้าให้กับลูกค้าในทุกกรณี

4 การรับประกันสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครอบคลุม ในกรณีสินค้ามีร่องรอยการตกน้ำ น้ำเข้า ในกรณีเหล่านี้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ งดรับเปลี่ยนคืน สินค้าให้กับลูกค้าในทุกกรณี

5 สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาติดตัว AirTamer ทุกวัน

ไม่รับประกันกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหัวแปรงปล่อยประจุ สายคล้อง คลิบเหน็บกระเป๋า

อันเกิดจากการใช้งาน เนื่องจากลูกค้าต้องรับทราบว่าชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญ และควรระมัดระวังในการใช้งาน โดยในการใช้งานทั่วไป หัวแปรงอาจจะมีการหลุดร่วงได้บ้าง ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการปล่อยประจุยังคงมีอยู่แต่อาจลดลงจากเดิมบ้างตามสมควรศูนย์บริการ

บริษัท ไลฟ์บัลบ์ จำกัด

ห้อง 16A ชั้น 2 ศูนย์การค้าทรีออน 3

295 ถ.พระราม3 แขวงและเขต บางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ Airtec


เบอร์โทรศัพท์ :  098-246-5053

Line : @logikkksupport

Facebook : LOGIKKK


เงื่อนไขการรับประกัน: 

รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเคลมสินค้า: ใบเสร็จ, เลขรับประกันสินค้าเพื่อลงทะเบียนรับประกัน ตัวเลขจะอยู่หลังกล่องสินค้า


สามารถลงทะเบียนรับประกันกับทาง LOGIKKK SUPPORT ได้โดยคลิก Link นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVnU_zJFrv8OytfkzPbIFhSMVr0oIvF2DTxrLov_08Uyrww/viewform?usp=sf_link  


ที่ตั้งศูนย์บริการ

บริษัท พรชัย แอร์คอน จำกัด

อาคาร PhornChai Group

371 ถนนรังสิต-นครนายก (ติดถนนใหญ่อยู่ระหว่างซอยรังสิต-นครนายก25และ27) ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ Airwheel

เบอร์โทรศัพท์ :  02-114-7376

Line : @monowheel

Facebook : monowheeldotbike1.ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วมีปัญหาต้องการส่งซ่อม หรือต้องการซื้ออะไหล่จากทางศูนย์ 

**หากสินค้ามีปัญหาภายใน 30 วัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ-ส่งกลับ

**หากสินค้าอยู่ในประกัน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับสินค้า ค่าเข้ารับจะคิดตามจริง โดยใช้ขนส่งเอกชน lala move แต่จะไม่มีค่าบริการในการซ่อมและส่งสินค้ากลับ ยกเว้นสินค้าเกิดความเสียหายแล้วต้องเปลี่ยนอะไหล่ จะมีค่าอะไหล่

**หากสินค้าหมดประกันแล้ว จะมีค่าบริการซ่อมเบื้องต้น 300 บาท/ชม และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับสินค้าและส่งคืนสินค้า โดยค่าใช้จ่ายจะคิดตามจริง โดยใช้ขนส่งเอกชน lala move ในการเข้ารับสินค้า


2.เอกสารที่ใช้ในการเคลมสินค้า : 

ใบเสร็จการซื้อสินค้า


3. ระยะเวลาในการเคลมสินค้า

กรณีมีอะไหล่ : 5 วันทำการ นับจากสินค้ามาถึงศูนย์

กรณีไม่มีอะไหล่ : 20 วันทำการ นับจากสินค้ามาถึงศูนย์


4. หากลูกค้าสะดวกนำสินค้าเข้ามาส่งซ่อม/เคลม สามารถเข้าติดต่อได้ที่ บริษัท เมคไอโอ 

ซ.เพชรบุรี35 อาคารซิตี้ลิงค์ ตึกออฟฟิต ชั้น4 (บริษัทอยู่ตรงข้ามลิฟท์)

เบอร์ติดต่อ 02-114-7376


5. เงื่อนไขในการเคลมสินค้า 

หากลูกค้าที่ส่งเครื่องมาซ่อม แต่ไม่ชำระค่าซ่อม ทางบริษัท จะส่งสินค้าคืนภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าส่ง (ส่งคืนโดยไม่ซ่อมให้)

บริษัทรับประกันสินค้าซ่อม (ในส่วนที่ได้รับการซ่อมแล้ว) 7 วันหลังจากวันที่ส่งมอบสินค้าออกจากทางบริษัท MAKEiO (ในกรณีเสียแบบเดิม)


ศูนย์บริการ

บริษัท เมคไอโอ เทรดดิ้ง จำกัด

187/27  (หมอน 34 สนามโกคาร์ท) ซอยจุฬา 28    

ถนนบรรทัดทอง  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน    

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10330

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ Autobot

เบอร์โทรศัพท์ : 02-215-2577

Line : @autobotcare


เงื่อนไขการรับประกัน

1. กรุณาเตรียมใบเสร็จในการเคลมประกันสินค้า


2. ระยะเวลาในการเคลม

สินค้ามีปัญหาติดต่อภายใน 7 วันเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้

หากเกิน 7 วัน จะเป็นส่งซ่อมเพื่อเช็คอาการต่อไป 


ระยะเวลาการตรวจสอบ ซ่อมเช็คอาการประมาณ 7-14 วันทำการ


3. เงื่อนไขการเคลมสินค้า

สินค้ามีปัญหาจากตัวเครื่อง มอเตอร์เครื่อง

ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี

แบตเตอร์รี่รับประกัน 6 เดือนศูนย์บริการ

บริษัท โรบอท เมคเกอร์ จำกัด  เลขที่ 198

โครงการยูเซ็นเตอร์1 ห้อง A07-A08 ซ.จุฬา 48

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ AVICHE

เบอร์โทรศัพท์ : 098-423-0913

Line : @loyalgadgets


เงื่อนไขการรับประกัน

เตรียมสินค้าที่ต้องการเคลมพร้อมกล่องสินค้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ใบเสร็จจากบริษัท (หลักฐานการซื้อสินค้า)

เลข IMEI ของตัวเครื่อง

หลังจากติดต่อแผนกบริการลูกค้า จะมีพนักงานตอบโดยแจ้งขั้นตอนการเคลมกลับภายใน 1-2 วันทำการ (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


1. การรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติ โดยมีโดยมีกำหนดเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่

ซื้อสินค้าไป อ้างอิงจากใบเสร็จ (หลักฐานการซื้อสินค้า)

2. การเคลมสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทันทีเมื่อพบอาการเสียหรือชำรุด ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

3. รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของซอร์ฟแวร์การแปลภาษา และลักษณะผิดปกติที่เกิดจากซอร์ฟแวร์ โดยไม่คิดมูลค่าภายใน

ระยะเวลาประกัน 

4. การประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท และการใช้งานแบบผิดวิธี จากการใช้งานที่ผิดปกติ เช่น ใช้สายชาร์จผิดประเภท, การตกหล่น บุบ มีรอยงัดแงะ, การดัดแปลง, ต่อเติม, การซ่อมแซม, การกระทำที่ทำให้เสียบชาร์จไฟไม่เข้า และไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ

ตกนํ้า, อุบัติเหตุ, ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ

5. กล่องที่บรรจุสินค้ายังคงอยู่ พร้อมกับ Sticker หมายเลข IMEI บนตัวเครื่อง

6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมเมื่อลูกค้าไม่แสดงใบเสร็จจากบริษัท (หลักฐานการซื้อสินค้า) หรือเลข IMEI ของตัวเครื่อง


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ B&O


เบอร์โทรศัพท์ : 02-287-1599

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09:00-17:30 นาฬิกา

Line : support_n

E-maill  : [email protected]


เงื่อนไขการรับประกัน

การเตรียมเอกสารในการส่งเคลมสินค้า

- ตัวสินค้าที่ส่งเคลม

- ใบเสร็จ

- กล่องสินค้าที่แสดง Void ของทางบริษัทการรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าที่ซื้อภายในประเทศไทยและจัดจำหน่ายโดยทางบริษัทเท่านั้น


1.สินค้าที่รับประกันกับทางบริษัท RTB Technology

Jabra,B&O,iDeal of Sweden,Energea,audio-technica,Philips,DOD,TheCoopidea,Motolora,Vimtag,Nakamichi,SML


1.1 การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องเป็นการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของทางบริษัทพร้อมทั้งมีหลักฐานพิสูจน์การซื้อ (ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน) ดังนั้นโปรดเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านไว้ และนำมาแสดงเพื่อการยืนยัน การขอรับบริการ


1.2 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (ก) เหตุสุดวิสัย (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) อุบัติเหตุ (ง) ภัยธรรมชาติ (จ) ไฟไหม้ (ฉ) ฟ้าผ่า (ช) มลพิษ (ซ) แมลงหรือสัตว์อื่นๆ (ฌ) การกัดกร่อน (ญ) การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฎ) การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจากทางบริษัท (ฏ) การขาดการบำรุงรักษาหรือความระมัดระวัง หรือการไม่ได้บำรุงรักษาหรือใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม (ฐ) การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ กรณีนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท


1.3 ทางบริษัทสงวนสิทธิที่ทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เทียบเท่ากัน แทนการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้น ในกรณีที่สินค้าเดิมยกเลิกหรือสิ้นสุดการผลิตโดยไม่เป็นการขยายหรือกลับไปเริ่มต้นระยะเวลาการรับประกันมาตรฐาน


1.4 บริษัทฯ จะรับประกันสำหรับตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีและอุปกรณ์เสริมเป็นเวลา 6 เดือน เช่น สายชาร์จ,สาย USBที่ชาร์จในรถยนต์ ,กระเป๋าใส่อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่แถมในแพ็จเกจ เป็นต้น


2.สินค้าที่รับประกันกับทางแบรนด์สินค้าโดยตรง

Beats by dr.dre และ Sony


ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อเคลมสินค้าได้ที่ศูนย์บริการของทางแบรนด์ได้โดยตรง โดยต้องเตรียมข้อมูลในการส่งเคลมสินค้าดังนี

เงื่อนไขการรับประกัน Beats by dre : https://www.apple.com/legal/warranty/products/accessory-warranty-thai.html

เงื่อนไขการรับประกัน Sony : https://www.sony.co.th/th/electronics/support/articles/00205943ศูนย์บริการ

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 8 อาคารมณีนาราชั้น 8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ๆ 10120

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ B-Mola

เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-2800 

Line : @bmola_thailand

Facebook : bmolathailand

Email : [email protected]


เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท วินนีย์ กั๊ตเจ็ต จำกัด และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีผลเฉพาะภายในประเทศไทย ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับสิทธิการรับประกันในผลิตภัณฑ์


2. ระยะเวลารับประกันเริ่มจากวันที่ซื้อสินค้าจนครบตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในใบรับประกัน ไม่นับจากวันที่เริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์


3. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนอะไหล่จากการใช้งานปกติเท่านั้น


4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง หรือ ชิ้นส่วนอะไหล่ที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน เช่น ผ้าทำความสะอาด สายไฟ แปรงปัดฝุ่น อะแดปเตอร์ สายชาร์จ ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา เป็นต้น (ในแต่ละผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองอาจแตกต่างกัน ให้อ้างอิงจากคู่มือของผลิตภัณฑ์ในกล่องเป็นหลัก)


5. การรับประกันจะไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้


5.1 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ใช้งานผิดวิธีจากที่ระบุไว้ในคู่มือ


5.2 ความเสียหายจากการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้ซื้อจากหรือจัดหามาให้โดย บริษัท วินนีย์ กั๊ตเจ็ต จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง


5.3 ความเสียหายจากการซ่อม ดัดแปลง อัพเดท (เฟิร์มแวร์) รวมถึงการอัพเกรดและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆ โดยบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท วินนีย์ กั๊ตเจ็ต จำกัด หรือ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลื่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว


5.4 ความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ความผิดปกติของแรงดัน/กระแสไฟฟ้าที่ส่งเข้าตัวเครื่อง, มีสัตว์/แมลง/สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่อง


5.5 ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ, น้ำท่วม, ไฟไหม้, สงคราม, จลาจล, ก่อการร้าย, การประท้วง, การวางเพลิง, โจรกรรม


5.6 สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น


5.7 สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือ การเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน


6. สินค้าต้องมีกล่องสินค้า ฉลากสติกเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไขฉลากใด ๆ ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน


7. การรับประกันสินค้าแบบ LT (Life Time) คือการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้านี้ยังอยู่ในการผลิตจนกระทั่งมีการประกาศหยุดการผลิตสินค้าประเภทนั้น ๆ (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต


8. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า และ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี


9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


10.การรับประกันนี้จะสิ้นสุดลงกรณีที่ใบรับประกันมีการแก้ไข หรือ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์


ศูนย์บริการ

บริษัท แรพพอท จำกัด

เลขที่ 43,45 ซอยลาดพร้าว 115 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ Beefo

เบอร์โทรศัพท์ : 098-423-0913

Line : @loyalgadgets


เงื่อนไขการรับประกัน

เตรียมสินค้าที่ต้องการเคลมพร้อมกล่องสินค้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ใบเสร็จจากบริษัท (หลักฐานการซื้อสินค้า)

เลข IMEI ของตัวเครื่อง

หลังจากติดต่อแผนกบริการลูกค้า จะมีพนักงานตอบโดยแจ้งขั้นตอนการเคลมกลับภายใน 1-2 วันทำการ (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


1. การรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติ โดยมีโดยมีกำหนดเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่

ซื้อสินค้าไป อ้างอิงจากใบเสร็จ (หลักฐานการซื้อสินค้า)

2. การเคลมสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทันทีเมื่อพบอาการเสียหรือชำรุด ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

3. รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของซอร์ฟแวร์การแปลภาษา และลักษณะผิดปกติที่เกิดจากซอร์ฟแวร์ โดยไม่คิดมูลค่าภายใน

ระยะเวลาประกัน 

4. การประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท และการใช้งานแบบผิดวิธี จากการใช้งานที่ผิดปกติ เช่น ใช้สายชาร์จผิดประเภท, การตกหล่น บุบ มีรอยงัดแงะ, การดัดแปลง, ต่อเติม, การซ่อมแซม, การกระทำที่ทำให้เสียบชาร์จไฟไม่เข้า และไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ

ตกนํ้า, อุบัติเหตุ, ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ

5. กล่องที่บรรจุสินค้ายังคงอยู่ พร้อมกับ Sticker หมายเลข IMEI บนตัวเครื่อง

6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมเมื่อลูกค้าไม่แสดงใบเสร็จจากบริษัท (หลักฐานการซื้อสินค้า) หรือเลข IMEI ของตัวเครื่อง


บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฝ่ายบริการลูกค้า แบรนด์ Berg

เบอร์โทรศัพท์ : 095-365-0781

Line : @bergthailand

Facebook : bergthailand

Email

[email protected]

[email protected]


เงื่อนไขการรับประกัน

1. กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิตอยู่ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน

บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

แต่ถ้าหากสินค้านั้นเสียหายอันเกิดจากการใช้งาน หรือใช้งานผิดประเภท บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้า


2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่


3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ


4. สินค้าที่ส่งเคลมจำเป็นต้องทิ้งตัวสินค้าไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน


5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว


ศูนย์บริการ

บริษัท ทูเอพส์ จำกัด

เลขที่ 317 อาคารจตุรัสจามจุรี ร้าน Little Picker ห้อง 312 ชั้น 3

ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน    

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330