IP Rating คืออะไร

30 Jul 2020 01:36 PM

IP Rating คืออะไร

รู้ไหนว่าสินค้าของทางร้าน Gizman บางชิ้นก็มี IP Rating นะ ยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าฝนกันแล้วด้วย เหมาะมากที่ต้องรู้ไว้ก่อนว่า IP Rating คืออะไร และแต่ละค่าของตัวเลขบ่งบอกว่าอะไรบ้าง เราจะได้เข้าใจสินค้ามากขึ้น รู้ว่าแบบไหนควรใช้ แบบไหนไม่ควรIP Rating คือ “Ingress Protection” Rating ซึ่งคือมาตรฐานทดสอบระดับนานาชาติ ที่เน้นใช้ทดสอบความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกัน ของแข็ง ฝุ่น น้ำ และการกระทบกระแทก


ตัวเลขสองหลัก ที่เห็นตามหลัง IP นั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุปกรณ์นั้นมีความสามารถป้องกันอยู่ในระดับไหนตัวเลขแรก หรือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า ตัวเลขนี้เอาไว้บ่งบอกว่า อุปกรณ์นั้นๆ มีขีดความสามารถในการปกป้องอุปกรณ์จากชิ้นส่วนต่างๆ ที่จะเข้าสู่ตัวเครื่องได้มากน้อยระดับไหน โดยมีทั้งหมด 6 ระดับ ได้แก่

 • ระดับ X - ไม่สามารถป้องกันชิ้นส่วนต่างๆ ที่สามารถเข้าสู่ตัวเครื่องได้เลย
 • ระดับ 1 - ป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร
 • ระดับ 2 - ป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร
 • ระดับ 3 - ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป
 • ระดับ 4 - ป้องกันของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป
 • ระดับ 5 - มีความสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ฝุ่นสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้เล็กน้อย
 • ระดับ 6 - ป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์


เลขตัวที่สอง หรือตัวเลขที่อยู่ข้างหลัง ตัวเลขนี้เอาไว้บ่งบอกว่า อุปกรณ์นั้นๆ มีความสามารถป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องได้มากน้อยระดับไหน โดยมีทั้งหมด ระดับ ได้แก่ 

 • ระดับ X - ไม่สามารถป้องกันได้
 • ระดับ 1 - มีความสามารถป้องกันน้ำหยด
 • ระดับ 2 - ป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาในแนวตั้ง
 • ระดับ 3 - ป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาในแนวตั้ง
 • ระดับ 4 - ป้องกันละอองน้ำได้ในทุกองศา
 • ระดับ 5 - ป้องกันน้ำจากการฉีด
 • ระดับ 6 - ป้องกันน้ำจากการฉีดด้วยแรงที่มากกว่าระดับที่ 5 ซึ่งน้ำยังสามารถเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อย
 • ระดับ 7 - ป้องกันอุปกรณ์จากการจมน้ำได้ลึกระดับไม่เกิน 1 เมตร นานสูงสุด 30 นาที
 • ระดับ 8 - ป้องกันอุปกรณ์จากการจมน้ำได้ลึกมากกว่า 1 เมตร และไม่เกิน 3 เมตร นานสูงสุด 30 นาที ซึ่งสามารถนำอุปกรณ์ลงไปใช้งานใต้น้ำได้ แต่ต้องทำการปิดจุดสำหรับการเชื่อมต่อภายนอกทั้งหมดก่อน


ลองศึกษาระดับ IP ของอุปกรณ์เราเองให้ดีๆ นะครับ ใช้งานอยู่ในขอบเขต อยู่กันไปนานๆ  

854 Views

Share :

Recently Viewed