EDC - Everyday Carry

05 Aug 2020 03:59 PM

EDC - Everyday Carry

เป็นเรื่องที่ว่าด้วยรายการของที่เราพกพาติดตัวในกระเป๋าตามชีวิตประจำวัน

ซึ่ง EDC ของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไป บนพื้นฐานของบุคคล การงาน การใช้ชีวิต และวันเวลา 


EDC เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดตัวตนของเราเองมาก และเราเองก็ใช้เวลากับมันมากที่สุด เพราะฉะนั้นแล้ว รายการของที่เราพกตามชีวิตประจำวันนั้นจะสื่อถึงตัวตนผู้ครอบครองเอามากๆ 


ว่าด้วยเรื่องปรัชญาพื้นฐานของ EDC ในชีวิตประจำวันนั้น สิ่งของทุกชิ้นนั้นอย่างน้อยควรมีวัตถุประสงค์หรือมีหน้าที่ๆ มีประโยชน์ของมันเองเพื่อเข้ามาสนับสนุน เกื้อหนุนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พกพา 

 


และนี่คือ Everyday Carry ในโหมดทำงานของผม หนุ่มออฟฟิศสายอุปกรณ์ ซึ่งทุกชิ้นคือจะพกติดกระเป๋าไปในทุกๆ วัน เพราะทุกอย่างตรงนี้คือความพร้อม ใช้รับมือกับทุกอุปสรรคที่จะเข้ามาในแต่ละวัน 84 Views

Share :

Recently Viewed